07.01.2015

Ваздушни медицински транспорт Сарајево – Београд

15.01

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука

Evakuacija-nova

Ваздушни медицински транспорт Бихаћ – Бања Лука

Za-vijest-evidencije-fotka

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2014. године

09.07.2014. Bаздушни медицински транспорт  Фочa – Бањалукa 16.07.2014. Ваздушни медицински транспорт  Фоча – Бањалука 12.09.2014. Ваздушни медицински транспорт  Бањалука – Бијељина 13.09.2014. Ваздушни медицински транспорт  Требиње – Бањалука 30.09.2014. Ваздушни медицински транспорт Подгорица – Бањалука 12.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Љубиње – Бањалука 22.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Бањалука – Београд 27.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Романија – Источно Сарајево