Entries by Хеликоптерски сервис РС

Курс континуалне пловидбености (Continuing Airworthiness)

Особа одговорна за пловидбеност у ХсРС је похађала курс „Continuing Airworthiness“ који се одржао у Тулузу у Француској од 24.09.2017. до 04.10.2017. у l`ENAC (Француски универзитет за цивилну авијацију). Курс је обухватао теме које покривају иницијалну пловидбеност дату у Part-21, затим континуалну пловидбеност дату у Part-M, Part-66, Part-145 и Part-147. У току курса један дан […]