61XThv-M2rL._SL1300_

Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 143-19/16 можете прузети овдје.

61XThv-M2rL._SL1300_

Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 143-18/16 можете прузети овдје.

Izvjestaj-HD

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.2016. – 21.10.2016. године

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.2016. – 21.10.2016. године можете преузети овдје.

61XThv-M2rL._SL1300_

Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 51-15/16 можете прузети овдје.

61XThv-M2rL._SL1300_

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.01.2016. – 21.04.2016. године

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.01.2016. – 21.04.2016. године можете преузети овдје.

61XThv-M2rL._SL1300_

Одлуку о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за севисирање и одржавање возила можете преузети овдје.

61XThv-M2rL._SL1300_

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за севисирање и одржавање возила можете преузети овдје.

Izvjestaj-HD

Извод из плана набавки за 2016. годину

Извод из плана набавки за 2016. годину можете преузети овдје.

61XThv-M2rL._SL1300_

Јавни позив за доставу понуда за пружање услугe техничког прегледа возила

Јавни позив за доставу понуда за пружање услугe техничког прегледа возила можете прузети овдје.

61XThv-M2rL._SL1300_

Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга монтаже, баланса и оправке гума

Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга монтаже, баланса и оправке гума можете преузети овдје.