image-7b1044d7358e7140f9b838067c356d34a4ac148b0ac101164f6df59ae031267e-V

Медицинском особљу ОБ Касиндо и УБ Фоча, извршена презентација о извођењу ВМТ.

Медицинско особље ОБ Касиндо и УБ Фоча, упознато је са циљем и факторима који утичу на планирање и извршење ВМТ-а, медицинским индикацијама и контраиндикацијама за извођење ВМТ-а, организацијом те безбједносним процедурама У близини хеликоптера