image-77663254f3a70cec703478d38a442aae1a40d7bbf87638e9886b005113b5eba5-V

Презентација ВМТ у ОБ Требиње

Дана, 12. 02. 2016. Припадници ХсРС са Љекарима из УБ КЦ Бањалука, извршили су презентацију о организацији, начину функционисања те о безбједностим процедурама везаних за планирање и извођење Ваздушног-медицинског транспорта.