Ваздушни медицински транспорт Сарајево – Београд

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука

Ваздушни медицински транспорт Бихаћ – Бања Лука

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2014. годину

09.07.2014. Bаздушни медицински транспорт  Фочa – Бањалукa 16.07.2014. Ваздушни медицински транспорт  Фоча – Бањалука 12.09.2014. Ваздушни медицински транспорт  Бањалука – Бијељина 13.09.2014. Ваздушни медицински транспорт  Требиње – Бањалука 30.09.2014. Ваздушни медицински транспорт Подгорица – Бањалука 12.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Љубиње – Бањалука 22.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Бањалука – Београд 27.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Романија – Источно Сарајево

Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама у току поплава у региону 2014. године

1.  15.05.2014. Превежено 14 пацијената у току поплава у региону. 2.  16.05.2014. Превежено 15 пацијената у току поплава у региону. 3.  17.05.2014. Превежено 28 пацијената у току поплава у региону. 4.  18.05.2014. Превежено 6 пацијената у току поплава у региону. 6.  20.05.2014. Превежено 2 пацијената у току поплава у региону.