Air medical transport Banjaluka – Beograd 22.09.2017.

Air medical transport Banjaluka – Beograd 22.09.2017.

Air medical transport Banja Luka – Višegrad 18.09.2017.

Air medical transport Banja Luka – Višegrad 18.09.2017.

Air medical transport Trebinje – Banja Luka 13.09.2017.

Air medical transport Trebinje – Banja Luka 13.09.2017.