Хеликоптерски сервис Републике Српске je као некомерцијални оператер надлежан за извођење неколико типова летачких операција.

Одређени типови летачких операција (тренажни и технички летови) изводе се како би летачко и техничко особље Хеликоптерског сервиса одржало висок ниво обучености и спремности за извођење летачких операција док су поједини типови операција произашли искључиво као резултат потребе друштва да се хитним интервенцијама ХсРС обезбједи помоћ становништву Републике Српске.

ЛЕТОВИ У ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Летови које летачко особље ХсРС изводи у складу са Споразумом о сарадњи између ХсРС и МУП-а РС / РУЦЗ РС у сврху пружања помоћи угроженом становништву у савладавању посљедица изазваних елементарним непогодама (поплаве, пожари, потреси, сњежни наноси и друго). Такође, у летове у хитним случајевима спадају и летови за потребе трагања и спасавања, који се изводе у складу са Споразумом о сарадњи између БХДЦА и ХсРС за потребе трагања и спасавања.

ЛЕТОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ВАЗДУШНОГ МЕДИЦИНСКОГ ТРАНСПОРТА

Превожење претходно збринутих, стабилних пацијената, медицинског особља и др. Ови летови се изводе у складу са споразумом између Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Хеликоптерског Сервиса РС и по посебним процедурама које су дефинисане у овом споразуму.

ЛЕТОВИ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

Обављање службених послова Предсједника Републике Српске, Предсједника Народне скупштине, Предсједника Владе Републике Српске и министара у Влади Републике Српске.

ЛЕТОВИ ЗА ПОСЕБНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МУП-а РС

Летови које летачко особље Хеликоптерског Сервиса РС изводи у складу са Споразумом о сарадњи ХсРС и МУП-а РС, по посебно прописаним процедурама које су дефинисане споразумом.

ТЕХНИЧКИ ЛЕТОВИ

Летови након извршених техничких радова на хеликоптеру и технички прелети у циљу отклањања техничких неисправности

ТРЕНАЖНИ ЛЕТОВИ

Одржавања обавезне тренаже пилота, обуке и провјере летачког особља.