Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – трећерангирани понуђач

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – трћерангирани понуђач можете преузети овдје.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – сервисирање службених возила

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке – сервисирање службених возила можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка горива за службена возила

Одлуку о избору најповољнијег понуђача – набавка горива за службена возила можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – другорангирани

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – другорангирани понуђач можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 – набавка керозина.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 – набавка керозина можете преузети овдје.