Праћење реалиазације уговора/оквирног споразума за период 21.04.2023-21.07.2023. године

Праћење реалиазације уговора/оквирног споразума за период 21.04.2023-21.07.2023. године можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2 колективно осигурање радника

Одлука о избору најповољнијег понуђача – лот 2 колективно осигурање радника можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ 1 осигурање хеликоптера

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ 1 осигурање хеликоптера можете преузети овдје.

Праћење рализације уговора/оквирног споразума за период 21.01.2023.-21.04.2023.

Праћење рализације уговора/оквирног споразума за период 21.01.2023.-21.04.2023. можете преузети овдје.