Извод из Плана набавки за 2022. годину

Извод из Плана набавки за 2022. годину можете преузети овдје.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.10.2021. године – 21.01.2022. године.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.10.2021. године – 21.01.2022. године можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача можете преузети овдје.

Годишњи позив за достављање понуда 220-2/21

Годишњи позив за достављање понуда 220-2/21 можете преузети овдје.

Годишњи позив за достављање понуда 219-2/21

Годишњи позив за достављање понуда 219-2/21 можете преузети овдје.