Ранг-листа успјешних кандидата

Ранг-листу успјешних кандидата можете преузети овдје.

Пријава образац 1 за упражњено радно мјесто ваздухопловни техничар

Пријаву образац 1 за упражњено радно мјесто ваздухопловни техничар можете преузети овдје.

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто – ваздухопловни техничар

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто – ваздухопловни техничар можете преузети овдје.

Ранг-листа успјешних кандидата на Јавном конкурсу за радно мјесто Технолог одржавања

Ранг-листу успјешних кандидата на Јавном конкурсу за радно мјесто Технолог одржавања можете преузети овдје.

Исправка и допуна текста јавног конкурса за упражњено радно мјесто – технолог одржавања

Исправку и допуну текста јавног конкурса за упражњено радно мјесто – технолог одржавања можете преузети овдје.

Пријава на јавни конкурс

Пријаву на јавни конкурс можете преузети овдје.

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто – технолог одржавања

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто можете преузети овдје.

Ранг-листа успјешних кандидата на јавном конкурсу за радно мјесто пилот хеликоптера

Ранг-листу успјешних кандидата на јавном конкурсу за радно мјесто пилот хеликоптера можете преузети овдје.

Ранг-листа успјешних кандидата за радно мјесто Виши сарадник за јавне набавке.

Ранг-листу успјешних кандидата за радно мјесто Виши сарадник за јавне набавке можете преузети овдје.

Ранг-листа успјешних кандидата за радно мјесто Виши сарадник за нормативне, кадровске и опште послове

Ранг-листу успјешних кандидата за радно мјесто Виши сарадник за нормативне, кадровске и опште послове можете преузети овдје.