С обзиром на учестале позиве грађана, здравствених установа и припадника цивилне заштите Републике Српске настала је иницијатива за успостављање система ваздушног медицинског транспорта (ВМТ) као системског и организованог начина збрињавања пацијената у систему здравствене заштите Републике Српске.

У склопу ове иницијативе 2014. године је потписан споразум између Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Хеликоптерског сервиса РС којим је дефинисано извођење операција ваздушног медицинског транспорта за потребе Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, а с циљем унапређења система здравствене заштите.

Као предуслов за извођење летова овог типа Хеликоптерски сервис РС је своју првобитну флоту проширио намјенским хеликоптером Bell–206 Jet Ranger који је опремљен сертификованом медицинском опремом и уређајима који здравствено угроженим пацијентима обезбјеђују сигуран и безбједан транспорт до здравствене установе.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ВМТ

Систем ваздушног медицинског транспорта подразумијева сарадњу и координацију између Хеликоптерског сервиса РС, Министарства здравља и социјалне заштите РС, Универзитетског клиничког центра Бањалука и тимова здравствених установа.

У склопу наведених институција организована су свакодневна дежурства и организовани тимови за подршку и координацију како би систем ваздушног медицинског транспорта могао неометано да функционише.

Систем дежурства по принципу 365/7/24 омогућава посади Хеликоптерског сервиса да на сваки позив одговори полетањем у року од 15 минута што је је од изузетне важности у одређеним ситуацијама животне угрожености пацијената у којима је вријеме највећи непријатељ и у којима је веома битно пацијента траспортовати у што краћем времену („златни сат“).

Посебну улогу имају тимови који су организовани у свим здравственим уставновама у Републици Српској. Одлуку о потребном ваздушном медицинском транспорту доносе вође тимова након процјене здравственог стања пацијента.

Уколико постоји потреба за хитним ваздушним транспортом пацијента вође тимова у здравственој установи у којој је пацијент хоспитализован предузимају све прописане активности како би се ангажовао хеликоптер за медицински транспорт односно контактира координатора ВМТ.

Вође тимова су дужни обезбједити сву неопходну медицинску документацију пацијента у виду посебног обрасца са основним подацима о пацијенту, његовим тренутним клиничким стањем и способности пацијента да издржи транспорт ваздушним путем у непресуризованом ваздухоплову.

Ваздушни транспорт пацијената обавља се уз обавезно присуство медицинског особља и искључиво у VFR условима (извођење летачких операција у условима видљивости не испод метеоролошких минимума прописаних за посаду и ваздухоплов).