Тим Хеликоптерског сервиса Републике Српске састоји се од три основне организационе јединице:

  • Одјељење за летачке операције
  • Одјељење за ваздухопловну технику
  • Одјељење за финансијске, правне и опште послове

Летачки и технички састав Хеликоптерског сервиса чине професионалци са вишегодишњим искуством у ваздухупловству. Ријеч је о бившим војним пилотима и механичарима-летачима са завршеним ваздухопловним војним школама и aкадемијама. Поред високог војног и техничког образовања сви пилоти и ваздухопловни техничари посједују професионалне лиценце признате од надлежних ваздухопловних власти за обављање послова на типовима хеликоптера из састава Хеликоптерског сервиса.

Из године у годину сво особље Хеликоптерског сервиса професионално и одговорно обавља све задатке који се стављају пред њих и сталним стручним усавршавањем успијева одржати достигнуте стандарде али и даље унапређење стандарда и нивоа услуга при извршењу постављених задатака.