Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње 27.11.2020.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње 27.11.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 199-13/20

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 199-13/20 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 01.11.2020.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 01.11.2020.