Ваздушни медицински транспорт Пале – Бања Лука 30.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Пале – Бања Лука 30.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Зворник 28.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Зворник 28.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 27.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 27.10.2021.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.-21.10.2021. године

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.-21.10.2021. године можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 18.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 18.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Тиват – Бања Лука 16.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Тиват – Бања Лука 16.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње 16.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње 16.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Загреб 15.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука 14.10.2021.

Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука 14.10.2021.

Састанак експертских тимова и управног одбора ,,RASARAC“