Ваздушни медицински транспорт Сарајево – Београд

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бања Лука

Ваздушни медицински транспорт Бихаћ – Бања Лука

Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2014. годину

  1. 09.07.2014. Bаздушни медицински транспорт  Фочa – Бањалукa
  2. 16.07.2014. Ваздушни медицински транспорт  Фоча – Бањалука
  3. 12.09.2014. Ваздушни медицински транспорт  Бањалука – Бијељина
  4. 13.09.2014. Ваздушни медицински транспорт  Требиње – Бањалука
  5. 30.09.2014. Ваздушни медицински транспорт Подгорица – Бањалука
  6. 12.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Љубиње – Бањалука
  7. 22.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Бањалука – Београд
  8. 27.12.2014. Ваздушни медицински транспорт  Романија – Источно Сарајево

Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама у току поплава у региону 2014. године

1.  15.05.2014. Превежено 14 пацијената у току поплава у региону.

2.  16.05.2014. Превежено 15 пацијената у току поплава у региону.

3.  17.05.2014. Превежено 28 пацијената у току поплава у региону.

4.  18.05.2014. Превежено 6 пацијената у току поплава у региону.

6.  20.05.2014. Превежено 2 пацијената у току поплава у региону.

Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама у току снјежних непогода у региону у периоду од 31.01. 2012.-23.02.2012. године