Обавјештење о наставку поступка јавне набавке 95-25/19

Обавјештење о наставку поступка јавне набавке 95-25/19 можете преузети овдје.

Закључак о наставку поступка набавке 95-25/19

Закључак о наставку поступка набавке 95-25/19 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача 120-14/19

Одлуку о избору најповољнијег понуђача 120-14/19 можете преузети овдје.

Oдлука о поништавању поступка набавке број 120-13/19

Oдлуку о поништавању поступка набавке број 120-13/19 можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 23.09.2019.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 23.09.2019.

Обавјештење о обустави поступка свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке робе за потребе Хеликоптерског сервиса Републике Српске

Обавјештење о обустави поступка свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке робе за потребе Хеликоптерског сервиса Републике Српске можете преузети овдје.

Закључак о обустави поступка свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке робе за потребе Хеликоптерског сервиса Републике Српске

Закључак о обустави поступка свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке робе за потребе Хеликоптерског сервиса Републике Српске можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње 21.09.2019.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње 21.09.2019.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 14.09.2019.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 14.09.2019.

Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину у Хеликоптерском сервису Републике Српске

Измјену и допуну Плана јавних набавки за 2019. годину у Хеликоптерском сервису Републике Српске можете преузети овдје.