Ваздушни медицински транспорт Зворник – Бања Лука 27.03.2021.

Ваздушни медицински транспорт Зворник – Бања Лука 27.03.2021.

Исправка и допуна текста јавног конкурса за упражњено радно мјесто – технолог одржавања

Исправку и допуну текста јавног конкурса за упражњено радно мјесто – технолог одржавања можете преузети овдје.

Пријава на јавни конкурс

Пријаву на јавни конкурс можете преузети овдје.

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто – технолог одржавања

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 02.03.2021.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 02.03.2021.

Хеликоптерски сервис Републике Српске у показној вјежби ,,ШТИТ 2021“