Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 24.04.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 24.04.2021.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.01.2021.-21.04.2021. године

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.01.2021.-21.04.2021. године можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 20.04.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 20.04.2021.

Ранг-листа успјешних кандидата на Јавном конкурсу за радно мјесто Технолог одржавања

Ранг-листу успјешних кандидата на Јавном конкурсу за радно мјесто Технолог одржавања можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње 15.04.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Требиње 15.04.2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 02.04.2021.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 02.04.2021.