Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 181-13/20-3

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 181-13/20-3 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 181-13/20-1

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 181-13/20-1 можете преузети овдје.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.2020. -21.10.2020.године у Хеликоптерском сервису Републике Српске.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.2020. -21.10.2020.године у Хеликоптерском сервису Републике Српске можете преузети овдје.

Одлука о поништењу поступка, број 181-13/20-2

Одлуку о поништењу поступка, број 181-13/20-2 можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Лукавица – Бања Лука 04.10.2020.

Ваздушни медицински транспорт Лукавица – Бања Лука 04.10.2020.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 01.10.2020.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 01.10.2020.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 01.10.2020.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 01.10.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 164-11/20-1

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 164-11/20-1, можете преузети овдје.