Закљуцак о наставку конкурентског поступка јавне набавке робе-рацунарске опреме за потребе хеликоптерског сервиса републике српска

Закљуцак о наставку конкурентског поступка јавне набавке робе-рацунарске опреме за потребе хеликоптерског сервиса републике српска можете преузети овдје.

Свим потенцијалним понуђачима у поступаку јавне набавке робе – рачунарске опреме за потребе хеликоптерског сервиса републике српске

Свим потенцијалним понуђачима у поступаку јавне набавке робе – рачунарске опреме за потребе хеликоптерског сервиса републике српске можете презети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука– Београд 25.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука– Београд 25.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука– Београд 22.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука– Београд 22.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Добој– Бања Лука 15.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Добој– Бања Лука 15.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Добој– Бања Лука 13.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Добој– Бања Лука 13.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево– Бања Лука 13.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево– Бања Лука 13.08.2018

Закључак о обустави поступка набавкe рачунара

Закључак о обустави поступка набавкe рачунара можете прузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Добој – Бања Лука 08.08.2018

Ваздушни медицински транспорт Добој – Бања Лука 08.08.2018

Обајeштeњe о обустави поступка набавкe рачунара

Обајeштeњe о обустави поступка набавкe рачунара можете прузети овдје.