Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бањалука 24.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бањалука 24.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Добој – Бања Лука 20.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Добој – Бања Лука 20.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Бијељина – Бања Лука 15.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Бијељина – Бања Лука 15.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Подгорица – Београд 10.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Подгорица – Београд 10.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бањалука 09.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Бањалука 09.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Бањалука – Београд 03.09.2016.

Ваздушни медицински транспорт Бањалука – Београд 03.09.2016.