Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 60-12/20

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број 60-12/20 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 24-11/20

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број 24-11/20 можете преузети овдје.

Обавјештење о поништењу поступка јавне набавке робе – хеликоптера свим потенцијалним понуђачима, број 21-8/20

Обавјештење о поништењу поступка јавне набавке робе – хеликоптера свим потенцијалним понуђачима, број 21-8/20 можете преузети овдје.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке робе – хеликоптера, број 21-7/20

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке робе – хеликоптера, број 21-7/20 можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 22.04.2020.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 22.04.2020.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.01.2020. – 21.04.2020. године

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.01.2020. – 21.04.2020. године можете преузети овдје.

Обавјештење о обустави поступка јавне набавке свим потенцијалним понуђачима 68-9/20

Обавјештење о обустави поступка јавне набавке свим потенцијалним понуђачима 68-9/20 можете преузети овдје.

Закључак о обустави поступка јавне набавке 68-8/20

Закључак о обустави поступка јавне набавке 68-8/20 можете преузети овдје.