Акција гашења пожара из ваздуха у околини Требиња

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 08.03.2022.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 08.03.2022.