Извод из плана набавки за 2016. годину

Извод из плана набавки за 2016. годину можете преузети овдје.

Презентација ВМТ у ОБ Требиње

Дана, 12. 02. 2016. Припадници ХсРС са Љекарима из УБ КЦ Бањалука, извршили су презентацију о организацији, начину функционисања те о безбједностим процедурама везаних за планирање и извођење Ваздушног-медицинског транспорта.

Ваздушни медицински транспорт Бањалука – Београд 05.02.2016.

Ваздушни медицински транспорт Бањалука – Београд 05.02.2016.

Јавни позив за доставу понуда за пружање услугe техничког прегледа возила

Јавни позив за доставу понуда за пружање услугe техничког прегледа возила можете прузети овдје.

Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга монтаже, баланса и оправке гума

Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга монтаже, баланса и оправке гума можете преузети овдје.

Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга интерне и екстерне репрезентације

Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга интерне и екстерне репрезентације можете прузети овдје.

Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга хотелског смјештаја

Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству можете преузети овдје.