Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – другорангирани

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – другорангирани понуђач можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 – набавка керозина.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 – набавка керозина можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – набавка керозина.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – набавка керозина можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 3

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 3 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповоњнјег понуђача за ЛОТ 1

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 можете преузети овдје.

Одлука о поништењу постпука јавне набавке.

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке можете преузети овдје.