Вјежба ,,НИЦС Мостар 2021″

Ваздушни медицински транспорт Добој – Београд 28.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Добој – Београд 28.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука 23.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука 23.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Београд – Бања Лука 23.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Београд – Бања Лука 23.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 22.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 22.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 21.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 21.09.2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 можете преузети овдје.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 14.09.2021.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 14.09.2021.