Праћење реализације уговора – оквирног споразума

Праћење реализације уговора – оквирног споразума можете преузети овдје.

Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача можете преузети овдје

Одлукa о избору најбољег понуђача

Одлуку о избору најбољег понуђача можете преузети овдје

Допуна плана јавних набавки за 2015. годину

Допуну плана јавних набавки за 2015.годину можете преузети овдје

Одлука о поништењу поступка набавке

Одлуку о поништењу поступка набавке можете преузети овдје

Праћење реализације уговора – оквирног споразума

Прећење реализације уговора – оквирног споразума можете преузети овдје

Одлукa о избору најбољег понуђача

Одлуку о избору најбољег понуђача можете преузети овдје

Одлука о избору најбољег понуђача

Одлуку о избору најбољег понуђача можете преузети овдје

Одлука о избору најбољег понуђача

Одлуку о избору најбољег понуђача можете преузети овдје

Одлука о избору најбољег понуђача

Одлуку о избору најбољег понуђача можете преузети овдје