Одлука, број: 33.1.2/404-74/22 – услуге стручног усавршавања

Одлуку, број: 33.1.2/404-74/22 – услуге стручног усавршавања можете преузети овдје.

Одлука, број: 33.1.2/404-73/22 – услуге техничког прегледа службених возила

Одлуку, број: 33.1.2/404-73/22 – услуге техничког прегледа службених возила можете преузети овдје.

Одлука, број 33.1.2/404-72/22 – услуге интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству

Одлуку, број 33.1.2/404-72/22 – услуге интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству можете преузети овдје.

Одлука, број: 33.1.2/404-71/22 – набавка услуге монтаже, баланса и оправке гума

Одлуку, број: 33.1.2/404-71/22 – набавка услуге монтаже, баланса и оправке гума можете преузети овдје.

Одлука, број: 33.1.2/404-70/22 – набавка авиокарата

Одлуку, број: 33.1.2/404-70/22 – набавка авиокарата можете преузети овдје.