Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 143-21/16 можете прузети овдје.

Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 143-20/16 можете прузети овдје.

Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 143-19/16 можете прузети овдје.

Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 143-18/16 можете прузети овдје.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.2016. – 21.10.2016. године

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.2016. – 21.10.2016. године можете преузети овдје.