Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама у току поплава у региону 2014. године

1.  15.05.2014. Превежено 14 пацијената у току поплава у региону. 2.  16.05.2014. Превежено 15 пацијената у току поплава у региону. 3.  17.05.2014. Превежено 28 пацијената у току поплава у региону. 4.  18.05.2014. Превежено 6 пацијената у току поплава у региону. 6.  20.05.2014. Превежено 2 пацијената у току поплава у региону.

Евиденција о извршеним медицинским евакуацијама у току снјежних непогода у региону у периоду од 31.01. 2012.-23.02.2012. године