Презентација ВМТ у ОБ Требиње

Дана, 12. 02. 2016. Припадници ХсРС са Љекарима из УБ КЦ Бањалука, извршили су презентацију о организацији, начину функционисања те о безбједностим процедурама везаних за планирање и извођење Ваздушног-медицинског транспорта.