Entries by Хеликоптерски сервис РС

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.10.2016. – 21.01.2017. године

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.10.2016. – 21.01.2017. године можете преузети овдје.

Представници ХсРС пристуствовали су курсу под називом „EASA Part M for General Aviation (IR Part-M, Subpart F)“

Представници ХсРС пристуствовали су курсу под називом „EASA Part M for General Aviation (IR Part-M, Subpart F)“ који се одржао у Хофдорпу, Холандија од 19 до 20 децембра 2016. у ЈАА ТО центру (Joint Aviation Authorities Training Оrganization). Програм је обухватио: Опште о EASA Part M, а детаљније о пододељцима који се тичу организације за […]