Представници ХсРС пристуствовали су курсу под називом „EASA Part M for General Aviation (IR Part-M, Subpart F)“

Представници ХсРС пристуствовали су курсу под називом „EASA Part M for General Aviation (IR Part-M, Subpart F)“ који се одржао у Хофдорпу, Холандија од 19 до 20 децембра 2016. у ЈАА ТО центру (Joint Aviation Authorities Training Оrganization).
Програм је обухватио: Опште о EASA Part M, а детаљније о пододељцима који се тичу организације за одржавање (Subpart F), организације за праћење пловидбености (Subpart G) и издавању/продужењу уверења о пловидбености ваздухоплова (Subpart I). Курс је такође укључио многе практичне примере како избећи проблеме и како успоставити организацију за одржавање, као и 2 радионице на наведене теме.
Остали учесници курса су били људи са великим искуством у одржавању ваздухоплова, прописивању и провођењу регулативе, те је њихово искуство било нарочито корисно, као и чињеница да су представници ХсРС на тај начин остварили контакт са другим ваздухопловним организацијама и властима у Европи.
Након заршеног курса и положеног испита, представницима су додељени одговарајући сертификати.