Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина 01.09.2023.

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Београд 31.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 28.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 28.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука 25.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Фоча – Бања Лука 25.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 22.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 22.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина 22.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бијељина 22.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Источно Сарајево – Београд 22.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 21.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука 21.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд 20.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Марибор 19.08.2023.

Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Марибор 19.08.2023.