Исправка и допуна текста јавног конкурса за упражњено радно мјесто – технолог одржавања

Исправку и допуну текста јавног конкурса за упражњено радно мјесто – технолог одржавања можете преузети овдје.

Пријава на јавни конкурс

Пријаву на јавни конкурс можете преузети овдје.

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто – технолог одржавања

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто можете преузети овдје.

Ранг-листа успјешних кандидата на јавном конкурсу за радно мјесто пилот хеликоптера

Ранг-листу успјешних кандидата на јавном конкурсу за радно мјесто пилот хеликоптера можете преузети овдје.

Ранг-листа успјешних кандидата за радно мјесто Виши сарадник за јавне набавке.

Ранг-листу успјешних кандидата за радно мјесто Виши сарадник за јавне набавке можете преузети овдје.

Ранг-листа успјешних кандидата за радно мјесто Виши сарадник за нормативне, кадровске и опште послове

Ранг-листу успјешних кандидата за радно мјесто Виши сарадник за нормативне, кадровске и опште послове можете преузети овдје.

Ранг-листа успјешних кандидата за радно мјесто Радник на одржавању чистоће

Ранг-листу успјешних кандидата за радно мјесто Радник на одржавању чистоће можете преузети овдје.

Пријава на јавни конкурс за пријем пилота хеликоптера

Пријаву на јавни конкурс за пријем пилота хеликоптера можете преузети овдје.

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто

Јавни конкурс за упражњено радно мјесто можете преузети овдје.

Пријава на јавни конкурс

Пријаву на јавни конкурс можете преузети овдје.