Евиденција Ваздушног медицинског транспорта за 2016. годину

 1.  13.01.2016. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 2.  21.01.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 3.  05.02.2015. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 4.  10.05.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 5.  30.05.2016. Ваздушни медицински транспорт Сарајево – Бања Лука
 6. 04.07.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 7. 18.07.2016. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 8. 22.07.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 9. 25.07.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 10. 29.07.2016. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 11. 02.08.2016. Ваздушни медицински транспорт Пљевља – Бања Лука
 12. 08.08.2016. Ваздушни медицински транспорт Кнежево – Бања Лука
 13. 15.08.2016. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 14. 29.08.2016. Ваздушни медицински транспорт Зворник – Бања Лука
 15. 03.09.2016. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 16. 09.09.2016. Ваздушни медицински транспорт И.Сарајево – Бања Лука
 17. 10.09.2016. Ваздушни медицински транспорт Подгорица – Београд
 18. 15.09.2016. Ваздушни медицински транспорт Бијељина – Бања Лука
 19. 20.09.2016. Ваздушни медицински транспорт Добој – Бања Лука
 20. 24.09.2016. Ваздушни медицински транспорт И.Сарајево – Бања Лука
 21. 04.10.2016. Ваздушни медицински транспорт Добој – Бања Лука
 22. 13.10.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 23. 07.11.2016. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 24. 14.11.2016. Ваздушни медицински транспорт Сарајево – Београд
 25. 18.11.2016. Ваздушни медицински транспорт Сарајево – Бања Лука
 26. 22.11.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 27. 24.11.2016. Ваздушни медицински транспорт Сарајево – Бања Лука
 28. 04.12.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука
 29. 12.12.2016. Ваздушни медицински транспорт Бања Лука – Београд
 30. 17.12.2016. Ваздушни медицински транспорт Требиње – Бања Лука