Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 95-31/19

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača 95-31/19 možete preuzeti ovde.