Исправка и допуна текста јавног конкурса за упражњено радно мјесто – технолог одржавања

Исправку и допуну текста јавног конкурса за упражњено радно мјесто – технолог одржавања можете преузети овдје.