Измјена и допуна плана јавних набавки за 2017

Измјена и допуна плана јавних набавки за 2017 можете преузети овдје.