Обајeштeњe о обустави поступка набавкe рачунара

Обајeштeњe о обустави поступка набавкe рачунара можете прузети овдје.