Обавјештењ о обустави поступка свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке услуга осигурања за потребе хеликоптерског сервиса републике српске

Обавјештењ о обустави поступка свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке услуга осигурања за потребе хеликоптерског сервиса републике српске можете преузети
овдје.