Измјена и допуна плана јавних набавки за 2017

Измјена и допуна плана јавних набавки за 2017 можете преузети овдје.

Праћење реализације Уговора/споразума за период 21.7.2017. – 21.10.2017.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.07.2017. – 21.10.2017 можете преузети овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 91-8/17 можете прузети овдје.

Праћење реализације уговора/оквирног споразума за период 21.04.2017. – 21.07.2017. године

ovo je test  овдје.

Ранг листа успјешних кандидата за попуну радног мјеста Виши сарадник за правне послове

Ранг листу успјешних кандидата за попуну радног мјеста Виши сарадник за правне послове можете преузети овдје