Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 51-15/16 можете прузети овдје.