Одлукa о избору најповољнијег понуђача

Одлуку о избору најповољнијег понуђача број 143-18/16 можете прузети овдје.