Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – трећерангирани понуђач

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 – трћерангирани понуђач можете преузети овдје.