Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 – Сервисирање и одржавање возила

Одлуку о избору најповоњнијег понуђача за ЛОТ 2 – Сервисирање и одржавање возила можете преузети овдје.