Одлука о избору најповоњнјег понуђача за ЛОТ 1

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 можете преузети овдје.