Пријава на јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом – образац бр. 1

Пријава на јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом – образац бр. 1 можете преузети овдје.