Медицинском особљу ОБ Невесиње, извршена презентација о извођењу ВМТ.

Медицинско особље ОБ Невесиње, упознато је са циљем и факторима који утичу на планирање и извршење ВМТ-а, медицинским индикацијама и контраиндикацијама за извођење ВМТ-а, организацијом те безбједносним процедурама У близини хеликоптера.