Учешће припадника ХсРС на међународној конференцији о гашењу пожара из ваздуха, Задар, Република Хрватска од 28.- 30. Априла 2015.год

AFF-Web-Banner-revised-dates

У периоду од 28. до 30. Априла 2015. Године, припадници Хеликоптерског сервиса Републике Српске, учествовали су на “Међународној конференцији о гашењу пожара из ваздуха“, Задар, Република Хрватска.

На конференцији је представљен „Скори развој у домену интернационалне кооперације у противпожарном менаџменту“ од стране представника Интернационалне радне групе против-пожарне авијације (International Fire aviation Working Group “IFWG”) и глобалног центра за мониторинг пожарима (Global Fire Monitoring Center “GFMC”). Организатор конференције за учешће тима из ХсРС је“ DPPI SEE“ а спонзор конференције организација „Tangent link“.

Као општи закључак конференције произашла је потреба о успостављању јединственог регистра (базе података) на интернационалном нивоу, који би омогућио приступ подацима битним за извођење операција гашења пожара из ваздуха, релеватних географско – техничких информација (зоне скупљања воде, језера, ријеке, распоред простирања далековода итд.), до дипломатско – правно – царинских, поједностављених процедура које би државе прописале у хитним ситуацијама, билатерално или мултилатерално, како би се средства за гашење пожара (ваздухоплови) могли употребљавати што једноставније и ефикасније на корист државе која има потребу да јој та средства буду послата у помоћ.